Nhiệt kế đo nhiệt độ sữa – thực phẩm Tanita T533

245,000

Nhiệt kế đo nhiệt độ sữa – thực phẩm Tanita T533

245,000